ارسال اين مطلب به دوستان

(( شهرستان لردگان؛ چراغ خاموش به سمت بي حجابي/ متوليان مربوطه چه اقدامي براي فرهنگ سازي انجام دادند؟ )) 

تاريخ:

سه شنبه ۲۲ تير ۱۴۰۰

ساعت:

۱۷:۳۵:۳۰

13 Jul 2021