۸ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در طرح عمان سامانی تخریب شد

۸ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در طرح عمان سامانی تخریب شد

جنگ و جنايات؛ آخرين سکانس بردگي مدرن

جنگ و جنايات؛ آخرين سکانس بردگي مدرن

لزوم برخورد جدی با اغتشاشگران/ حوادث اخیر مردم را نگران نکند

لزوم برخورد جدی با اغتشاشگران/ حوادث اخیر مردم را نگران نکند

لزوم ایجاد روشنگری و بصیرت‌افزایی در بین کارکنان بنیاد مستضعفان

لزوم ایجاد روشنگری و بصیرت‌افزایی در بین کارکنان بنیاد مستضعفان

کار سخت پرستاری، نیازمند حوصله، صبر و مقاومت است

کار سخت پرستاری، نیازمند حوصله، صبر و مقاومت است

تلاش پزشکان به هنر جهادی پرستاران وابسته است

تلاش پزشکان به هنر جهادی پرستاران وابسته است

لزوم تخصیص اعتبار برای پروژه‌های عمرانی براساس اهمیت/ پیشرفت طرح‌های عمرانی مصوب سفر ریاست جمهوری در استان مطلوب است

لزوم تخصیص اعتبار برای پروژه‌های عمرانی براساس اهمیت/ پیشرفت طرح‌های عمرانی مصوب سفر ریاست جمهوری در استان مطلوب است

ارتقاء کمی و کیفی پرستاران در چهارمحال و بختیاری در دستور کار است

ارتقاء کمی و کیفی پرستاران در چهارمحال و بختیاری در دستور کار است

سرچشمه دو رود بزرگ در کشور، با تنش آبی مواجه است

سرچشمه دو رود بزرگ در کشور، با تنش آبی مواجه است

حدود 400 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد/25 سانتی متر میانگین فرونشست در دشت‌های کشور

حدود 400 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد/25 سانتی متر میانگین فرونشست در دشت‌های کشور

koohrang ben saman shahrekord farsan kiar ardal brojan lordagan

تاريخ:

دوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱

ساعت:

۲۲:۳۴:۲۰

28 Nov 2022