سیاسی و اجتماعی
 
حقوق بشر اسلامی جایگزین حقوق بشر آمریکایی شود

۱۷ آذر ۱۴۰۲ ۱۴:۲۰

گام دوم انقلاب باید در راستای تحقق مردم سالاری اسلامی باشد

۱۶ آذر ۱۴۰۲ ۱۲:۵۰

دشمن نه از عابد نمازخوان بلکه از زاهد در میدان نبرد می‌ترسد

۱۶ آذر ۱۴۰۲ ۱۱:۲۳

افتخار خدمت‌رسانی در جامعه افزایش یابد نه مطالبه خدمت‌

۱۶ آذر ۱۴۰۲ ۱۱:۱۰

دانشجویان در عرصه علم و فناوری تلاش جدی داشته باشد

۱۶ آذر ۱۴۰۲ ۱۰:۴۵