ارسال اين مطلب به دوستان

(( نزدیک به ۷٠٠ پروژه نیمه تمام در استان برای ارائه در سفر رئیس جمهور احصا شد )) 

تاريخ:

پنجشنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰

ساعت:

۲۰:۰۸:۵۶

13 Jan 2022