ارسال اين مطلب به دوستان

(( قدرت موشكي حركتی رو به جلو و بدون توقف/ معيشت پايدار در گرو امنيت پايدار است )) 

تاريخ:

جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹

ساعت:

۱۹:۱۲:۰۱

22 Jan 2021