مدير جهاد کشاورزي کوهرنگ
براي اولين بار استفاده از تله‌هاي نوار چسبناک در باغات ميوه کوهرنگ/سمپاشي 1200 هکتار از اراضي آلوده به حمله ملخ‌ها
Share/Save/Bookmark
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۲
مدير جهاد کشاورزي کوهرنگ گفت: براي اولين بار استفاده از تله هاي نوار چسبناک در باغات ميوه راهکاري مناسب در مديريت تلفيقي اين آفت بوده است که پيشنهاد مي گردد در سال هاي آتي در سطح وسيع تري انجام شود.
براي اولين بار استفاده از تله‌هاي نوار چسبناک در باغات ميوه کوهرنگ/سمپاشي 1200 هکتار از اراضي آلوده به حمله ملخ‌ها
به گزارش جهانبین نیوز، عباس خسروي، مدير جهاد کشاورزي کوهرنگ در گفتگو با خبرنگار کوهرنگ خبر اظهار کرد: در طي سال‌هاي اخير طغيان آفت ملخ از مناطق مختلف شهرستان کوهرنگ گزارش گرديده که در حال حاضر سطوح کشاورزي آلوده به آفت ملخ در همه بخش‌هاي شهرستان وجود دارد که به سطحي بالغ بر 1200 هکتار اراضي زراعي و باغي و  مي‌رسد.

وي گفت: اين آفت عمدتا از گونه هاي بومي منطقه بوده و زيستگاه آنها در عرصه هاي منابع طبيعي و مراتع مي باشد که در سال‌هاي اخير به علت تغيير شرايط اقليمي و وقوع خشکسالي ها و تنش هاي خشکي و همچنين چراي بي‌رويه مراتع و منابع ملي به حالت طغياني رسيده است.

عباس خسروي افزود: ملخ ها بر حسب نوع گونه ملخ هاي شاخک بلند و شاخک کوتاه در عمق 10 سانتيمتري خاک زير درختچه هاي مرتعي و اراضي عاري از پوشش گياهي به صورت تخم زمستان گذراني مي کنند.

مدير جهاد کشاورزي کوهرنگ بيان داشت: ظهور مرحله نابالغ (پوره) سن يک از اواخر اسفند تا اوايل خرداد مي باشد و عموما آفت ملخ پنج سن پورگي يا نابالغ دارد که طول هر سن پورگي حدودا 10 تا 15 روز بوده که مجموعا 50 تا 70 روز بعد به حشره بالغ تبديل مي شود که مصادف با اوايل تا اواسط تيرماه مي باشد.

خسروي با بيان اينکه حشره بالغ بعد از 20 شروع به تخمريزي در خاک مي کند، اضافه کرد: خسارت گونه هاي مختلف ملخ از همه انواع نباتات زراعي و باغي خصوصا علوفه و کشت هاي بهاره و باغات ميوه هاي بهاره و بعضا غلات مي باشد.

مدير جهاد کشاورزي کوهرنگ در ادامه گفت: سطح آلودگي عرصه کشاورزي به ملخ هاي شاخک بلند در مناطق صمصامي و بيرگان به 900 هکتار و ملخ هاي شاخک کوتاه در شيخ عليخان و بازفت به 300 هکتار مي رسد.

وي گفت: شروع زمان مبارزه شيميائي براساس رديابي هاي متعدد از نيمه ارديبهشت در مناطق صمصامي و بيرگان و بازفت اوايل خرداد و شيخ عليخان اواسط خرداد اعلام شد که در اين راستا چهار اکيپ سه تا چهار نفره از پرسنل مديريت جهاد کشاورزي کوهرنگ با استفاده از 1172 ليتر سم مالاتيون 57 %و با بکارگيري 21 دستگاه انواع سمپاش و با همياري کشاورزان هر منطقه انجام و تا حال حاضر به ترتيب 900، 50 و 100 هکتار انجام گرديده و تا اواخر تيرماه که پايان زمان مبارزه مي باشد جمعا به 1200 هکتار خواهد رسيد.

خسروي تصريح کرد: علاوه‌بر سمپاشي عمليات طعمه پاشي در صمصامي در سطح 80 هکتار و پرجفت بيرگان 10 هکتار با استفاده از سه تن ترکيب 4% سبوس و سم سوين انجام شد.

عباس خسروي بيان داشت: براي اولين بار استفاده از تله هاي نوار چسبناک در باغات ميوه راهکاري مناسب در مديريت تلفيقي اين آفت بوده است که پيشنهاد مي گردد در سالهاي آتي در سطح وسيع تري انجام گردد.

وي افزود: در راستاي مديريت تلفيقي اين آفت پيشنهاد مي شود مديريت و ممانعت از کشت و کار اراضي ملي و مرتعي و همچنين مديريت چراي مراتع به جديت مورد توجه قرار گيرد تا با تقويت پوشش گياهي مراتع از تخم ريزي کامل آفت جلوگيري گردد تا جمعيت در سالهاي بعدي کاهش يابد.

مدير جهاد کشاورزي کوهرنگ گفت: باتوجه به سطوح آلودگي چندين برابري مراتع و عرصه هاي منابع طبيعي که سبب ريزش آفت و آلودگي مجدد عرصه هاي کشاورزي مي گردد و علي الخصوص اين مناطق رويشگاه گونه ارزشمند گياه دارويي کلوس مي باشد و در بسياري موارد بنا بر مسائل زيست محيطي، ورود و همکاري همه جانبه ادارات کل منابع طبيعي و محيط زيست استان جهت آموزش اقشار مختلف و اقدام مستقيم در اجراي به موقع عمليات مبارزه عليه آفت و همچنين تخصيص اعتبار به منظور تامين ادوات کنترل آفت تا رسيدن به نتيجه مطلوب و کاهش پايدار جمعيت آفت موکدا ضرورت دارد.

انتهاي پيام1026ج /610ک
 
 
مبارزه با حمله ملخ ها به کوهرنگ

کد مطلب: 35428