چندرسانه ای
 
دعوت فرهنگیان از مردم برای شرکت در انتخابات  <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۸ اسفند ۱۴۰۲ ۰۷:۳۱

دعوت مدیر کل جهاد کشاورزی از مردم در انتخابات  <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۵ اسفند ۱۴۰۲ ۱۸:۰۲

سران قبائل مردم را به حضور در انتخابات دعوت کردند  <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۵ اسفند ۱۴۰۲ ۱۷:۵۲

حضور در انتخابات مهم و سرنوشت‌ساز است  <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۵ اسفند ۱۴۰۲ ۱۷:۲۷

تجویز حضور در انتخابات توسط پزشکان  <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۳ اسفند ۱۴۰۲ ۱۸:۰۰