ارسال اين مطلب به دوستان

(( نخبگان باید مورد حمایت جدی قرار گیرند/امید وجود نداشته باشد نخبه ما احساس رخوت و سستی می کند )) 

تاريخ:

سه شنبه ۲ آذر ۱۴۰۰

ساعت:

۱۳:۴۴:۳۹

23 Nov 2021