ارسال اين مطلب به دوستان

(( افول آمریکا برای اندیشمندان غربی به واقعیت تبدیل شد/آفتاب ابرقدرتی ارباب اسلحه بر سرآمد )) 

تاريخ:

يکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸

ساعت:

۰۶:۵۰:۵۲

5 Jan 2020