ارسال اين مطلب به دوستان

(( بي تدبيري، آفتي بزرگتر از زخم‌هاي کهنه بر تن کوچه ها )) 

تاريخ:

شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰

ساعت:

۱۳:۰۵:۵۸

9 Oct 2021