ارسال اين مطلب به دوستان

(( اعتراف مصطفی معین به مداخله واکسن های غربی کرونا در زنجیره ژنتیکی انسان! )) 

تاريخ:

چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹

ساعت:

۱۰:۰۴:۳۸

23 Dec 2020