ارسال اين مطلب به دوستان

(( رمضان، ميدان محبت و عشق ورزي به خداوند است/ کم کاري و بي توجهي مسئولين در دولت سيزدهم خيانت بزرگ محسوب مي شود )) 

تاريخ:

شنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۱

ساعت:

۰۱:۴۸:۱۶

16 Apr 2022