ارسال اين مطلب به دوستان

(( اولویت در تعیین مدیر عامل را به نیروهای متخصص و نخبه بومی قرار دهید )) 

تاريخ:

پنجشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۹

ساعت:

۱۶:۲۸:۵۰

14 May 2020