ارسال اين مطلب به دوستان

(( بگذارید استاندار براساس شاخص های مدیریتی بیانیه گام دوم انقلاب انتخاب شود )) 

تاريخ:

پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰

ساعت:

۱۱:۴۰:۵۰

18 Nov 2021