ارسال اين مطلب به دوستان

(( معجزه لوامیزول در مقابل باکرونا/ علوم پزشکی شهرکرد استقبالی از این ادعا نکرد )) 

تاريخ:

پنجشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹

ساعت:

۰۵:۰۰:۵۴

30 Jul 2020