:23'; $conf['{MOBILE_FOOTER_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; $conf['{MOBILE_FOOTER_BLOCK}']['func'] = 'Get_Mobile_Footer'; $conf['{MOBILE_FOOTER_BLOCK}']['prms'] = '0'; ?>:23'; $conf['{MOBILE_FOOTER_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; $conf['{MOBILE_FOOTER_BLOCK}']['func'] = 'Get_Mobile_Footer'; $conf['{MOBILE_FOOTER_BLOCK}']['prms'] = '0'; ?> ارسال اين مطلب به دوستان - شکوفه‌های زيبای بهاری در اردل | جهان بین

ارسال اين مطلب به دوستان

(( شکوفه‌های زيبای بهاری در اردل )) 

خبرهای مارا در پیام رسان های زیر دنبال کنید

تاريخ:

جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳

ساعت:

۱۶:۵۴:۵۳

29 Mar 2024