ارسال اين مطلب به دوستان

(( بی عدالتی، تبعیض و رانت در وزارت نیرو و شورای عالی آب را تحمل نمی کنیم )) 

تاريخ:

پنجشنبه ۴ آذر ۱۴۰۰

ساعت:

۱۲:۵۲:۳۶

25 Nov 2021