ارسال اين مطلب به دوستان

(( بازگشت آمريکا به برجام بدون برداشتن تحريم به ضرر ملت ايران است )) 

تاريخ:

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹

ساعت:

۱۱:۰۷:۲۳

23 Feb 2021