ارسال اين مطلب به دوستان

(( 150 کيلوگرم فرآورده هاي خام دامي غيرقابل مصرف در اردل معدوم سازي شد )) 

تاريخ:

دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰

ساعت:

۱۱:۵۶:۳۶

25 Oct 2021