ارسال اين مطلب به دوستان

(( بی رغبتی بورس در حمایت از صنایع خرد و کوچک/ دولت و سیستم نظارتی از صنایع خرد حمایت کنند )) 

تاريخ:

پنجشنبه ۲۵ شهريور ۱۴۰۰

ساعت:

۱۳:۵۰:۰۰

16 Sep 2021