ارسال اين مطلب به دوستان

(( بسترسازي و فراهم کردن زمينه رشد و شکوفايي نسل آينده، به عهده معلمان است/ هدف آمريکا از تهيه پيش‌نويس قطعنامه تمديد تحريم تسليحـاتي ايران چيست؟ )) 

تاريخ:

شنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۹

ساعت:

۱۰:۵۱:۵۱

9 May 2020