ارسال اين مطلب به دوستان

(( مسیر خط انتقال نفت مارون پاکسازی نشد / نفوذ آلودگی های نفتی به سفره های آب زیر زمینی در پی بارندگی های اخیر )) 

تاريخ:

شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹

ساعت:

۲۰:۵۱:۲۵

20 Feb 2021