ارسال اين مطلب به دوستان

(( اجرای رو گذر هفشجان در انتظار تامین اعتبار/ پروژه مذکور سال آینده به بهره برداری کامل می رسد )) 

تاريخ:

پنجشنبه ۲۵ شهريور ۱۴۰۰

ساعت:

۱۵:۱۷:۳۸

16 Sep 2021