ارسال اين مطلب به دوستان

(( 90 روستاي لردگان و خانميرزا با تنش جدي آب شرب مواجه است )) 

تاريخ:

جمعه ۱۰ مرداد ۱۳۹۹

ساعت:

۰۷:۱۴:۵۰

31 Jul 2020