ارسال اين مطلب به دوستان

(( یک قطعه زمین برای ساخت درمانگاه تامین اجتماعی در اردل واگذار شد )) 

تاريخ:

پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۹۹

ساعت:

۰۷:۵۹:۴۱

29 Oct 2020