ارسال اين مطلب به دوستان

(( نباید متکی به دولت باشیم / بدون کمک از خارج به مرز های استانی خود کفا باشیم )) 

تاريخ:

جمعه ۲۳ مهر ۱۴۰۰

ساعت:

۰۲:۱۸:۴۸

15 Oct 2021