ارسال اين مطلب به دوستان

(( تاکنون هیچ گونه خسارت جانی دراستان گزارش نشده است/بازگشایی روستای لبد شهرستان کوهرنگ تا پایان امروز )) 

تاريخ:

پنجشنبه ۵ دی ۱۳۹۸

ساعت:

۱۸:۱۶:۵۰

26 Dec 2019