کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

ناگفته های دوران پهلوی:

از نادیده گرفتن ظرفیت بختیاری ها تا خلع سلاح کردن عشایر

6 بهمن 1397 ساعت 16:44

مدرس انقلاب اسلامی در دانشگاه گفت: در دوران قبل از انقلاب نه تنها به ظرفیت بختیاری ها و عشایر توجهی نمی شد بلکه مورد بی مهری مسئولان آن زمان قرار گرفته بود.


حجت السلام سید علی عدنانی مدرس انقلاب اسلامی در دانشگاه در گفتگو با خبرنگار جهانبین نیوز؛ اظهار کرد: در زمان قبل از انقلاب چهارمحال و بختیاری یکی از استان های محرومی بود که هیچ گونه توجه ای به آن نمیشد و به خاطر اینکه صنعت مهمی نداشته ، کنار دریا نبود و نفتی نداشت اصلا به آن توجهی نمیکردند .

وی با اشاره به اینکه در دوران قبل از انقلاب روستا ها مشکلات عدیده ای چون نداشتن آب شرب سالم دسته و پنجه نرم می کردند اظهار کرد: در دوران قبل از انقلاب بحث روستاها به خصوص آب آشامیدنی اصلا" توجهی نمیشد.

حجت السلام عدنانی با اذعان بر اینکه در گذشته به روستائیان توجه خواصی نمی شد بیان داشت: نبود جاده و بهداشت روستائیان موجب شد که مهاجرت روستا ها به شهرها روز به روز افزایش پیدا کند.

رضا خان در سرکوب عشایر نقش مهمی داشت

وی با اذعان بر اینکه رضا خان در سرکوب عشایر نقش مهمی داشت بیان داشت: یکی از جنایت هایی که در زمان پهلوی در این استان انجام شد بر همین مبنا بود که رضاخان وقتی دید که ایالات و عشایر یکی از منابع مهم تولید کننده مواد غذایی و سایر نیازها است و از طرف دیگر یک نیروی همیشه آماده برای جنگ با نیروهای خارجی است اقدام به خلع سلاح عشایر کردند و در همین راستا رضاخان در سرکوب نیروهای ایالات و عشایر نقش داشت.

حجت السلام عدنانی با اذعان بر اینکه عشایر برای نگهداری از احشام باید سلاح داشتند بیان داشت: آن ها میخواستند عشایر حق کوچ نداشته و به طبع آن نقشی هم در تولید کشور نیز نداشته و در بحث های سیاسی هم ورود پیدا نکنند.

مشروطه توسط بختیاری ها بر سرکار آمد

وی با اشاره به اینکه دولت مشروطه توسط بختیاری ها سرکار آمد بیان داشت: در ماجرای مشروطه عشایرها از خودشان قدرت نشان داده بودند.

حجت السلام عدنانی با اذعان بر اینکه متاسفانه بعضی از خوانین بختیاری نیز با رضا خان همراه شده بودند بیان داشت:اکثر بختیاری ها مقابل رضا خان ایستاده بودند و برخی از آن ها در زندان های رضا خان به طرز وحشتناکی کشته شده بودند.

وی با تاکید بر اینکه بعد از انقلاب اسلامی به بختیاری ها و عشایر بها داده شد عنوان کرد: امروز چه در تولید و اقتصاد و چه در بحث های سیاسی بختیاری ها نقش مهمی را داشته و از صفر تا صد یک کار به دست خودشان انجام می گیرد.

حجت السلام عدنانی افزود: امروز اکثر صنایعی که در مناطق بختیاری نشین وجود دارد توسط بختیاری های عزیزمان اداره می شود .

وی با اشاره به اینکه بعد از انقلاب اسلامی جهاد سازندگی توانست راه ارتباط بسیاری از روستاها را بازدن جاده برقرار کند خاطر نشان کرد: آب رسانی، ساخت مراکز بهداشتی، جاده سازی به اکثر روستاها از مهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی برای استان چهارمحال و بختیاری است.

انتهای پیام/۱۰۲۰ج


کد مطلب: 41248

آدرس مطلب :
http://www.jahanbinnews.ir/news/41248/نادیده-گرفتن-ظرفیت-بختیاری-خلع-سلاح-کردن-عشایر

جهان بین
  http://www.jahanbinnews.ir