اردل
 
جمعيت هلال احمر نماد خدمت به مردم است

۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۲:۱۷

نصب تله هاي فرموني درباغات اردل

۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۰۹:۱۳

رانندگان اردلي به دنبال چراغ راهنما/چراغ هايي که ديگر راهنما نيستند

۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۰۸:۴۲

روز جهاني قدس روز ايستادگي در برابر مستکبران و جهانخواران است

۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۲۰:۱۳

نجواي الهي العفو اردلي ها در آخرين شب قدر  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۲۰:۱۲

توزيع 1000 غذاي گرم بين نيازمندان به ياد سردار شهيد اکبر بابادي

۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۵۴

نداي الغوث الغوث در دومين شب قدر در اردل طنين انداز شد  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۰:۲۰

معلم خط مقدم تعليم و تربيت است

۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۳:۳۰

انس معنوي مردم اردل در اولين شب از ليالي قدر  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۲:۰۰