علمی
 
شبکه‌های پیام‌رسان داخلی تا سال آینده جایگزین خارجیها می شوند

۱۹ بهمن ۱۳۹۵ ۱۰:۲۱

دستگاه برداشت و هرس گل و گیاهان ساخته شد

۱۶ بهمن ۱۳۹۵ ۰۹:۴۷

تولید پروتزهای عصبی ایرانی پشت سد بی توجهی بهره بردار

۱۰ بهمن ۱۳۹۵ ۱۱:۲۷

نانوپوشش ها بهترین محافظ برای گوشیهای هوشمند

۶ بهمن ۱۳۹۵ ۱۰:۵۴

ساخت دستگاه ردیاب آرتروز با ضایعات هواپیما

۵ بهمن ۱۳۹۵ ۰۹:۱۷

ساخت رباتی برای پمپاژ خون به قلب

۴ بهمن ۱۳۹۵ ۱۱:۲۳

ناهمخوانی ویندوز ۷ با سیستم های نوین

۲۸ دی ۱۳۹۵ ۱۱:۲۷

فناوری جدید تصویربرداری جان بیماران را نجات می دهد

۲۷ دی ۱۳۹۵ ۱۳:۱۹

دستگاه خورشیدی گرده افشانی درخت خرما ساخته شد

۱۱ دی ۱۳۹۵ ۱۰:۳۹