فارسان
 
بايد تلاش کنيم مسجد تراز انقلاب اسلامي داشته باشيم  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۹ تير ۱۴۰۰ ۱۱:۴۶

کنکور رقابتی سخت و نفسگير که استرس برای آن، اجتناب‌ناپذير است

۹ تير ۱۴۰۰ ۰۹:۲۲

نفس تازه‌اي در اداره جهادي کشور در جامعه ما دميده مي شود

۴ تير ۱۴۰۰ ۱۴:۵۰

برگ زرين ديگري در تابلو افتخارات اين ديار ثبت شد

۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۵۷

بايد روز 28 خرداد را يک روزِ چندساله بناميم و بدانيم

۲۸ خرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۵۸

خواسته عمومى مردم يک رئيس‌جمهور کارآمد با رويکرد ما مي‌توانيم است

۲۱ خرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۵۸

حضور مردم در پای صندوق های رای تامین کننده امنیت است

۱۵ خرداد ۱۴۰۰ ۰۸:۴۲

ادامه‌دهندگان خط امام بايد گفتمان امام را زنده کنند

۱۴ خرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۰۸

با حضور در انتخابات پيش رو و انتخاب درست به ولايت لبيک ميگوييم  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۴ خرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۰۶