ارسال اين مطلب به دوستان

(( بی تردید تبعات منفی رفتارهای احساسی برای اروپا هزینه زا می باشد )) 

تاريخ:

سه شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۱

ساعت:

۱۶:۵۱:۱۶

24 Jan 2023