پایگاه خبری تحلیلی جهان بین 17 مهر 1400 ساعت 10:59 https://www.jahanbinnews.ir/news/48782/موفقیت-دانشگاه-شهرکرد-جدیدترین-رتبه-بندی-موضوعی-تایمز-۲۰۲۲ -------------------------------------------------- عنوان : موفقیت دانشگاه شهرکرد در جدیدترین رتبه‌بندی موضوعی تایمز ۲۰۲۲ -------------------------------------------------- دانشگاه شهرکرد در جدیدترین رتبه‌بندی موضوعی تایمز۲۰۲۲ در 3 حوزه علوم مهندسی ، علوم فیزیک و علوم زیستی کسب موفقیت نمود. متن : به گزارش جهانبین نیوز؛  در جدیدترین رتبه‌بندی موضوعی تایمز در سه حوزه علوم مهندسی، علوم فیزیک  و علوم زیستی، دانشگاه شهرکرد به ترتیب جایگاه 500-4۰۱، 8۰۰-6۰۱ و 8۰۰-6۰۱ را کسب کرد.   در حوزه علوم مهندسی، دانشگاه شهرکرد از میان یکهزار و 188 دانشگاه در بازه رتبه‌ای ۵۰۰-۴۰۱ دانشگاه‌های برتر جهان قرار گرفت و در میان 41 دانشگاه ایرانی حاضر در این رتبه بندی موضوعی، رتبه 14 را به دست آورد. در حوزه علوم فیزیکی، دانشگاه شهرکرد از میان یکهزار و 277دانشگاه در رتبه ۸۰۰-۶۰۱ دانشگاه‌های برتر جهان قرار گرفت و در میان 40دانشگاه ایرانی حاضر در این رتبه بندی موضوعی، رتبه 17 را به دست آورد. در حوزه علوم زیستی، دانشگاه شهرکرد از میان 972 دانشگاه در بازه رتبه‌ای ۸۰۰-۶۰۱ دانشگاه‌های برتر جهان قرار گرفت و در میان 20 دانشگاه ایرانی حاضر در این رتبه بندی موضوعی، رتبه 8 را به دست آورد. رتبه‌بندی‌موضوعی دانشگاه‌های جهان توسط تایمز در ۱۱ حوزه موضوعی، شامل هنر و علوم انسانی، علوم مهندسی و فناوری (مهندسی عمومی، مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی مکانیک و هوافضا، مهندسی عمران و مهندسی شیمی)، علوم کامپیوتر، علوم بالینی، بهداشت، روانشناسی، علوم زیستی (علوم زیستی، علوم دامپزشکی، کشاورزی و جنگلداری و علوم ورزشی)، تجارت و اقتصاد، آموزش، حقوق، علوم فیزیکی (شیمی، فیزیک و نجوم، علوم زمین و دریا، ریاضیات و آمار، زمین شناسی) و علوم اجتماعی انجام می‌شود. وزن هر معیار در  رتبه بندی موضوعی شامل آموزش30 درصد ، پژوهش 30 درصد ، استناد 30 درصد ، بین الملل 7.5 درصد  و  درآمد 2.5 درصد  می باشد. انتهای پیام/۱٠۲۶ج