پایگاه خبری تحلیلی جهان بین 31 تير 1399 ساعت 13:36 https://www.jahanbinnews.ir/video/45063/عزم-جزم-ناحیه-مقاومت-بسیج-عشایری-گروههای-جهادی-خدمت-رسانی-مناطق-صعب-العبور-دوآب-صمصامی -------------------------------------------------- ویدئو / عنوان : عزم جزم ناحیه مقاومت بسیج عشایری و گروههای جهادی برای خدمت رسانی به مناطق صعب العبور دوآب صمصامی -------------------------------------------------- متن :