پایگاه خبری تحلیلی جهان بین 31 تير 1399 ساعت 12:29 https://www.jahanbinnews.ir/gallery/45067/1/بازدید-خبرنگاران-مزرعه-کشت-گیاهان-دارویی -------------------------------------------------- عنوان : بازدید خبرنگاران از مزرعه کشت گیاهان دارویی -------------------------------------------------- متن :