دانشجویی
 
دانشگاه شهرکرد با دانشگاه لهستان، استاد و دانشجو تبادل مي کند!

۹ بهمن ۱۳۹۶ ۱۵:۳۷

متخصصان و پژوهشگران دانشگاهی با فعالیت های یکدیگر آشنا می شوند

۹ بهمن ۱۳۹۶ ۱۵:۳۶

در مسئله جذب و گزينش افراد نبايد شتابزده عمل کرد

۷ بهمن ۱۳۹۶ ۱۵:۵۱

استاد گروه رياضي دانشگاه شهرکرد بر کرسي معاونت پژوهش و فناوري تکيه زد

۷ بهمن ۱۳۹۶ ۱۵:۴۹

بيشتر ناهماهنگي و عدم تشکیل جلسات مفيد آموزشي بر عهده دانشجويان است

۵ بهمن ۱۳۹۶ ۱۶:۳۹

نبود شايسته سالاري و تخصص در انتخاب مديران، باعث نارضايتي مردم استان شده

۳ بهمن ۱۳۹۶ ۲۰:۱۹

خلاقیت ضروری‌ترین ویژگی کارآفرینان موفق است/ اینوکا فرصتی برای شکوفایی استعدادهای ناب

۲ بهمن ۱۳۹۶ ۱۲:۲۲

عصر امام صادق (ع)، عصر برخورد انديشه‌ها بود

۱ بهمن ۱۳۹۶ ۱۰:۴۹

کوزه گر از کوزه شکسته آب مي خورد!/دانشگاه علوم پزشکي، دانشگاهي بدون مرکز اورژانس

۳۰ دی ۱۳۹۶ ۱۴:۵۷