لردگان
 
حمايت از اقشار متوسط و رو به پايين از وظايف اصلي دولتمردان است

۲۹ خرداد ۱۳۹۹ ۱۸:۳۶

امتحانات دانشگاه آزاد به صورت حضوري با رعايت پروتکل هاي بهداشتي برگزاري می شود

۲۸ خرداد ۱۳۹۹ ۰۰:۴۰

دريافت وجه کمک به مدرسه، اجباري نيست/ با مديران متخلف برخورد قانوني می شود

۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۲۸

انتظار مردم از مجلس يازدهم ايجاد اميد و نشاط در جامعه است

۲۳ خرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۵۶

تحولات اخير آمريکا تلنگري  بود براي آن هایی که آمريکا را بهشت دموکراسي مي دانستند

۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۰۲

امامين انقلابي؛ قرن شکوه جهان اسلام

۱۴ خرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۱۸

فريب زلف تو با عاشقان چه شعبده ساخت؟

۱۳ خرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۵۸

سرکوب عدالت؛ چهره سياه دولت ترامپ

۱۲ خرداد ۱۳۹۹ ۱۶:۱۲

آري فرياد مي زنيم "آزادي قدس؛ خون بهاي حاج قاسم"

۱ خرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۳۱