دانشجویی
 
مبدأ نظريه‌ي وحدت حوزه و دانشگاه شهيد مفتح بود

۲۷ آذر ۱۳۹۶ ۱۱:۰۶

رقابت دانشگاه آزادي ها در مسابقات مفاهيم قرآن و سيره عملي عترت

۲۶ آذر ۱۳۹۶ ۱۶:۳۸

شادي‌هاي پوچ و تصنعي جشن‌هايي که دانشجويان را درگير حواشي ‌مي‌سازد

۲۵ آذر ۱۳۹۶ ۱۶:۳۹

استقبال دانشجويان از فعاليت‌هاي سياسي كم است/ دوران دانشجويي فرصتي براي تمرين فعاليت‌هاي جمعي است

۲۲ آذر ۱۳۹۶ ۱۰:۱۰

آرمان‌گرايي و مطالبه‌گري از مسائل ضروري براي دانشجويان است

۲۲ آذر ۱۳۹۶ ۱۰:۰۶

امروز نشانه‌هاي آخرالزمان در جامعه به خوبي مشهود است

۲۲ آذر ۱۳۹۶ ۱۰:۰۴

رفتار با خاک به­ عنوان جزء فراموش شده­ ي سيستم اقليمي بايد مورد توجه باشد

۱۸ آذر ۱۳۹۶ ۱۶:۱۰

دانشجويان سمبل استکبار ستيزي، استقلال و آزاديخواهي هستند

۱۸ آذر ۱۳۹۶ ۱۶:۰۹

آل سعود تهيه کننده و مجري فتنه هاي آمريکايي در منطقه است

۱۸ آذر ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰