کيار
 
ساده زيستي رمز ماندگاري انقلاب اسلامي ايران است

۶ بهمن ۱۳۹۶ ۱۶:۰۴

تونل زره در سال 96 هم نیمه‌تمام ماند!

۳ بهمن ۱۳۹۶ ۱۱:۰۳

مسابقات واليبال سه نفره شهرستان کيار برگزار مي شود

۳۰ دی ۱۳۹۶ ۱۰:۲۵

شانزده سال است باغداران و کشاورزان ناغاني منتظر اجراي طرح پمپاژ آب هستند

۲۹ دی ۱۳۹۶ ۱۶:۵۲

رفع مشکلات و قاطعيت در برابر بدخواهان کشور بايد سرلوحه اقدامات مسئولان باشد

۲۹ دی ۱۳۹۶ ۱۵:۱۸

برگزاري بيش از 450 برنامه ويژه دهه فجر در شهرستان کيار

۲۶ دی ۱۳۹۶ ۱۲:۵۸

خشکسالي هست، اما اميدوار به لطف خدا هستيم

۲۴ دی ۱۳۹۶ ۱۱:۳۶

اغتشاشات هفته هاي گذشته صرفا سوء استفاده وابستگان به بيگانه، از اعتراضات برحق مردمي بود

۲۲ دی ۱۳۹۶ ۱۶:۳۹

هنرمندان گهرويي صاحب خانه مي شوند/تکميل فرهنگ سراي شلمزار شايد وقتي ديگر

۲۱ دی ۱۳۹۶ ۱۰:۲۳