اردل
 
مورد مثبتي از کرونا در اردل مشاهده نشده است

۸ اسفند ۱۳۹۸ ۰۹:۳۵

دوره بازآموزي طرح امداد و نجات نوروزي هلال احمر برگزار شد

۷ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲:۰۰

رعايت بهداشت فردي بهترين راه مقابله با ويروس کرونا است

۶ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲:۱۱

اجراي سامانه نوين آبياري در 380 هکتار از اراضي کشاورزي اردل

۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۱:۱۶

قدرداني امام جمعه شهر اردل از حضور پرشور و حماسي مردم در انتخابات

۴ اسفند ۱۳۹۸ ۰۸:۱۲

حضور پر شور مردم اردل پاي صندوق هاي راي  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲ اسفند ۱۳۹۸ ۱۴:۴۱

حضور پرشور مردم درساعات اولیه پای صندوق رای دشمنان را مایوس و ناامید کرده است

۲ اسفند ۱۳۹۸ ۱۴:۳۹

هر راي ما تيري است به سوي دشمنان

۱ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰:۱۱

عملیات اجرایی احداث پل های عشایری شروع می شود

۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ۱۱:۵۵