اردل
 
انجام دو زايمان موفق توسط تکنسين‌هاي اورژانس 115 در اردل

۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰:۲۲

تعطيلي کليه اماکن آموزشي، معنوي، ورزشي و گردشگري اردل

۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ۱۴:۳۸

کاشت دو هزار اصله نهال در پارک دزپارت شهر اردل

۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ۰۹:۴۴

اجراي طرح پايش و تست غربالگري کرونا ويروس در ورودي شهر دشتک

۲۰ اسفند ۱۳۹۸ ۱۷:۱۳

مسئولین از ورود خودروهاي غيربومي به استان و شهرستان جلوگيري کنند

۱۷ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰:۱۱

توزيع 8 هزار اصله نهال يارانه دار و رايگان در هفته درختکاري

۱۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲:۱۶

اردل همچنان در وضعيت سفيد کرونا/ توزيع مواد ضدعفوني کننده رايگان در تمامي نقاط شهرستان اردل

۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲:۱۹

آغاز عمليات ضدعفوني شهر اردل در راستاي مبارزه با کرونا

۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲:۱۷

ترس، اضطراب ، ترديد و بي‌اعتمادي در ميان مردم بدتر ازويروس کرونا است

۹ اسفند ۱۳۹۸ ۱۵:۲۲