ارسال اين مطلب به دوستان

(( عشایر در خط مقدم مقابله با جنگ اقتصادی دشمن حضور دارند )) 

تاريخ:

جمعه ۶ دی ۱۳۹۸

ساعت:

۲۲:۳۶:۳۱

27 Dec 2019