ارسال اين مطلب به دوستان

(( وجود 30 مدرسه تخريبي در شهرستان بروجن/برخي مدارس از حداقل امکانات محروم هستند )) 

تاريخ:

شنبه ۷ دی ۱۳۹۸

ساعت:

۲۰:۴۰:۳۷

28 Dec 2019