ارسال اين مطلب به دوستان

(( اکنون در تمام زیر ساخت ها در شهرک صنعتي لردگان فراهم شده است / تنها سرمايه گذار مي خواهد تا سرمايه گذاري کند )) 

تاريخ:

چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸

ساعت:

۲۰:۳۲:۴۵

15 Jan 2020