پایگاه خبری تحلیلی جهان بین 27 مهر 1398 ساعت 13:29 http://www.jahanbinnews.ir/video/43085/حب-الحسین-یجمعنا-زبان-اقوام-ملل-مختلف -------------------------------------------------- عنوان : حب الحسین یجمعنا از زبان اقوام و ملل مختلف! -------------------------------------------------- همه گرد حسین علیه السلام جمع شده اند متن :