پایگاه خبری تحلیلی جهان بین 21 بهمن 1398 ساعت 12:43 http://www.jahanbinnews.ir/video/43860/نظر-مردم-شهرستان-اردل-درخصوص-خدمات-انقلاب-اسلامی-این -------------------------------------------------- فیلم عنوان : نظر مردم شهرستان اردل درخصوص خدمات انقلاب اسلامی به این شهرستان -------------------------------------------------- متن :