پایگاه خبری تحلیلی جهان بین 22 بهمن 1398 ساعت 14:27 http://www.jahanbinnews.ir/video/43879/فجر-سلیمانی -------------------------------------------------- عنوان : فجر سلیمانی -------------------------------------------------- متن :